Co nas uwiera w prawie autorskim? / Piotrek Chuchla


Prawo autorskie oraz świadome posługiwanie się nim jest ważnym aspektem w pracy każdego twórcy, istotnym również dla odbiorców i konsumentów wszelkich utworów bądź danych.
W życiu codziennym częściej jednak spotykamy się z przeszkodami i niejasnościami wynikającymi z obowiązującego w Polsce prawa autorskiego. Wprowadza ono daleko idące ograniczenia w dostępie do wiedzy, danych, czy utworów, które powinny zostać włączone do domeny publicznej.
“Co nas uwiera w prawie autorskim?” jest serią pocztówek, zaprojektowanych przez Piotra Chuchlę dla Centrum Cyfrowego. Każda z pocztówek przedstawia jeden z problemów jakie napotykają użytkownicy w zetknięciu z rygorystycznym i niedostosowanym do dzisiejszych realiów prawem autorskim. Monochromatyczne grafiki, piktogramy oraz proste infografiki nawiązują do historii umieszczonych na rewersie. Każda pocztówka oprócz opisanego problemu zawiera również jego rozwiązanie bądź propozycję zmiany w prawie.

http://piotrekchuchla.com/
http://centrumcyfrowe.pl/conasuwiera/

Galeria

  • Co nas uwiera w prawie autorskim
  • co-nas-uwiera-w-prawie-autorskim-2