Błąd 404

Kotek

W zależności od analizowanej filozofii byt, jako taki, może istnieć bądź nie istnieć. Fenomenologię bytu nazwalibyśmy bytologią. Fenomenologia treści strony internetowej w hipertekście jako bycie będącym bądź niebędącym mogłaby implikować analizę zawartości treści, która zaistniała bądź nie zaistniała.

Albo możesz sobie pooglądać kotka...