Witryna obrazu czyli rzecz o dizajnie zaangażowanym

Postmodernistyczna współczesność przynosi nam patrzenie na dizajn przez pryzmat działań marketingowych, których jest nieodłącznym atrybutem.

Rzesze światowej klasy projektantów to wykształceni w Akademiach Sztuk Pięknych mediatorzy, którzy swoją wiedzę i talent poświęcają, by wizualizować komunikaty marketingowe, propagandowe czy polityczne.

Przeciętny konsument podejmuje sto tysięcy decyzji dziennie, w tym większość nieświadomie. Jesteśmy atakowani średnio trzema tysiącami marketingowych przekazów dziennie co, biorąc pod uwagę osiem godzin snu, znaczy jeden co trzydzieści sekund.

W takim natłoku nie mamy nie tylko czasu, ale i możliwości zauważenia takich komunikatów, które niosą głębsze znaczenie, znaczenie mające wpływ na otaczającą nas rzeczywistość, znaczenie, które samo w sobie jest przekazem ważnym, gdzie treść jest sensem a sens komunikatem.

Pomysł witryny obrazu zaczerpnięty jest z idei manifestu Najpierw rzeczy pierwsze, opublikowanego po raz pierwszy w roku 1964. Wtedy to dwudziestu dwóch specjalistów od  komunikacji wizualnej podpisało pierwszy apel o to, by swoje umiejętności wykorzystać w celach wartych zachodu. Wraz z gwałtowną ekspansją globalnej kultury komercyjnej ich przesłanie stało się tym bardziej naglące. Manifest ten został odnowiony w roku 2011 w  środowisku najbardziej liczących się artystów polskich, w pozycji WIDZIEĆ/WIEDZIEĆ. Wybór najważniejszych tekstów o dizajnie, wydanej przez wydawnictwo Karakter. Witryna obrazu jest możliwością prezentacji dizajnu zaangażowanego społecznie w najlepszej możliwej formie – przy wykorzystaniu instytucji kulturalnej, promującej zaangażowanie zarówno w kulturę wyższą jak i działalność społeczną, w  połączeniu z  jakością projektową z najwyższej półki.

Witryna skupia najlepszych projektantów, którzy zechcą zaprezentować swoje zaangażowane społecznie prace po to, by pokazać, że talent i  umiejętności syntezy wielu treści w jednym komunikacie wizualnym nie powinny ograniczać się wyłącznie do przekazów marketingowych.   Witryna obrazu nie ma w swoim zamiarze ograniczania się tylko i wyłącznie do  niezagospodarowanego fragmentu budynku instytucji kulturalnej. Dizajn zaangażowany winien bowiem funkcjonować w umysłach szerokiego audytorium. Punktem wyjściowym dla idei jest zewnętrzne usytuowanie fizyczne w Centrum Sztuki Mościce, jednak zarówno dyskusja na temat jak i rozwój samego zagadnienia powinny żyć i  znajdować swoje odbicie w Nowych Mediach.

Sama nazwa witryny niesie z sobą również drugie dno – umiejscowienie produktu w formie niedostępnej dla każdego, uzależnionej od punktu odniesienia odbiorcy. Zewnętrzne umieszczenie obrazu, bez narzucania ram instytucji, która ten obraz prezentuje, w  opakowaniu witrynowym, pozstawi ogromne pole do interpretacji zarówno z perspektywy odbiorcy jak i usytuowania w  kontekście.