Home » Pranciškus Skorina. Palikti šlovę ir atminimą savo : esė by Emilija Liegutė
Pranciškus Skorina. Palikti šlovę ir atminimą savo : esė Emilija Liegutė

Pranciškus Skorina. Palikti šlovę ir atminimą savo : esė

Emilija Liegutė

Published May 9th 2001
ISBN :
Paperback
75 pages
Enter the sum

 About the Book 

Knyga apie garsųjį viduramžių švietėją, spaustuvininką, menų ir sveikatos mokslų daktarą Pranciškų Skoriną, prieš penkis amžius apie dešimt metų gyvenusį, dirbusį ir įsteigusį spaustuvę Vilniuje.…ryžausi brautis per nežinomus brūzgynus, grįžti 500MoreKnyga apie garsųjį viduramžių švietėją, spaustuvininką, menų ir sveikatos mokslų daktarą Pranciškų Skoriną, prieš penkis amžius apie dešimt metų gyvenusį, dirbusį ir įsteigusį spaustuvę Vilniuje.…ryžausi brautis per nežinomus brūzgynus, grįžti 500 metų atgalios ir ieškoti pasiaukojančio DIDŽIOJO MĄSTYTOJO veiklos ištakų. Manau, kad tai - Tėvynės ir gimtosios kalbos erdvė. Aš trokštu savo širdimi pajusti šią sakralinę erdvę… Teatleidie man malonus skaitytojas, jeigu jį apvilsiu - sunkus, vien nuojauta tepagrįstas šis erškėčiuotas, viduramžių brūzgynais užžėlęs takas. Bet argi neturi prasmės vien šio tako ieškojimas? Stiebtis dvasia aukštyn, palikti kitiems savosios žvaigždės šviesą - argi tai ne prasminga? Emilija Liegutė...o juk visame kame jeigu norite kad su Jumis žmonės padoriai elgtųsi, elkitės su Jais šiteipos ir Jūs. Taigi taigi kiekvienas turįs protą žmogus suvokia, kad nepaklusnumą, žmogžudystę, neapykantą, kerštą, nesąžiningumą, nelaisvę, piktavališkumą, pyktį, išdidumą, keiksmus, žiaurumą, šmeižtą, pavydą ir kitus blogus įpročius reikia pergalėti savyje , jeigu nenori šito iš kitų patirti...Pranciškus Skorina...juk visos žmonijos dorybės ir gerumas susideda iš mūsų kiekvieno dorybių ir gerumo. Cerkvė Tėvynę mato tik danguje ir tai neteisinga. Dievas vienas, bet Tėvynę kiekvienas turime skirtingą ir skirtinga kalba garbiname Dievą. Juk kaip žvėrys vaikščiojantys dykumoje, turi savo urvus, paukščiai skraidantys danguje žino savo lizdus, žuvys plaukiojančios jūrose ir upėse jaučia savo sietuvas, bitės gina avilius savo, taipogi ir žmonės kur gimė ir Dievo valia užauginti, tai vietai didelę meilę jaučia...Pranciškus SkorinaPranciškus Skorina – (g. 1485 arba 1490 m. Polocke – 1540 arba 1551 m. Prahoje) – LDK visuomenės veikėjas, išspausdinęs pirmąją knygą Lietuvoje (Vilniuje) rusėnų (senąja baltarusių) kalba