Home » Haber Söylem İdeoloji by Ömer Özer
Haber Söylem İdeoloji Ömer Özer

Haber Söylem İdeoloji

Ömer Özer

Published September 2011
ISBN :
Paperback
240 pages
Enter the sum

 About the Book 

Acaba haber, yaşamımızda ne gibi bir rol oynamaktadır? İdeolojik düzeyde bizim bilincimizi ne ölçüde belirlemektedir? Kuşkusuz, bu sorulara yanıt vermek için, haberi, söylem ve ideolojiyle bir arada ele almak gerekir. Elinizdeki kitap bunu yaptı. BuMoreAcaba haber, yaşamımızda ne gibi bir rol oynamaktadır? İdeolojik düzeyde bizim bilincimizi ne ölçüde belirlemektedir? Kuşkusuz, bu sorulara yanıt vermek için, haberi, söylem ve ideolojiyle bir arada ele almak gerekir. Elinizdeki kitap bunu yaptı. Bu kitap çalışması, kültürel çalışmalar, eleştirel söylem çözümlemesi ve eleştirel dilbilim alanında geliştirilen yaklaşım ve yöntemleri tanıtmakta ve örnek araştırmalarla desteklemektedir. Kitapta, on bir ayrı başlıkta tanıtım ve çözümleme yapıldı. Bunlardan biri alımlama araştırmasıdır- yaklaşım ve yöntemler arasında ilk kez kullanılanlar da bulunmaktadır. Kitap, lisans, yüksel lisans ve doktora düzeyinde okutulabilecek bir içeriğe sahiptir. Ayrıca, eleştirel haber çalışmalarıyla ilgilenen herkesin okuyabileceği bir kitaptır.