Home » İnformatika by Sabit Kərimov
İnformatika Sabit Kərimov

İnformatika

Sabit Kərimov

Published 2009
ISBN :
Hardcover
434 pages
Enter the sum

 About the Book 

Təqdim olunan dərslik 2002-ci ildə müəlliflərin nəşr etdikləri İnformatika dərsliyinin təkmilləşdirilmiş və genişləndirilmiş variantıdır. Baxılan dərslik İnformatika fənninin müasir problemlərinin hamısını əhatə edir. Burada informatikanın əsasMoreTəqdim olunan dərslik 2002-ci ildə müəlliflərin nəşr etdikləri İnformatika dərsliyinin təkmilləşdirilmiş və genişləndirilmiş variantıdır. Baxılan dərslik İnformatika fənninin müasir problemlərinin hamısını əhatə edir. Burada informatikanın əsas anlayışları, müasir kompüter texnikasının əsasları, fərdi kompüterlər, alqoritmləşdirmə və proqramlaşdırmanın əsasları, kompüterin proqram təminatı, o cümlədən, sistem və tətbiqi proqram təminatı, müasir fərdi kompüterlər üçün geniş tətbiq olunan mətn, cədvəl, qrafik və riyazi proqram paketləri, verilənlər bazaları və onlarla işləmək üçün proqram paketləri, informasiya təhlükəsizliyi, kompüter şəbəkələri, o cümlədən, İnternet şəbəkəsi şərh olunur. Dərsliyin materialının asan mənimsənilməsi üçün mövzular kifayət sayda illustrasiyalarla və misallarla müşayiət olunur.Kitab ali məktəblər üçün dərslik kimi nəzərdə tutulub. Kitabdan magistrantlar, aspirantlar, müəllimlər və müasir kompüter texnologiyasını öyrənmək istəyənlər də istifadə edə bilərlər.